top of page

INSPECTORATET

INSPECTORN

Inspectorn är nationens formella ledare, vilket innebär att hen bevakar och främjar nationen. Inspectorn ska vara en akademisk lärare vid Lunds universitet och är traditionellt sett vanligtvis professor. Historiskt skapades posten av universitetet som ett sätt att hålla öga på studenterna när svårigheterna med att förbjuda nationerna hittades. På Kristianstads Nation leder inspectorn nationsmöten och seniorsmöten. Hen representerar också nationen på olika sätt och kan synas på andra nationers evenemang och håller tal vid studentevenemang i Lund.

Inspector - Charlotta Johnsson

SPÄÄX

Fo%CC%88rmannabilder_edited.jpg

Charlotta Johnsson har varit Inspector på Kristianstads nation sedan hösten 2020. Hon tillbringade sitt studentliv i Lund där hon studerade vid LTH och annars kunde ses på nationerna på Tornavägen, Krischan en av dem. Efter examen ledde hennes karriär henne över hela landet såväl som ut i Europa. Så småningom kom hon tillbaka till Lund där hon nu arbetar som professor inom reglerteknik. Sedan Januari 2021 är Charlotta även rektor för Campus Helsingborg.

 

För Charlotta är det viktigt att studenterna vid Lunds Universitet kan utmärka sig i sina studier samtidigt som de har ett rikt studentliv. Det här är frågor som hon hanterar både i sitt arbete och på nationen.

Charlotta har varit Kristianstads nations inspector sedan hösten 2020.

PROINSPECTOR

​Många nationer har utsett en eller flera proinspectorer. Dessa valda individer är inte akademiska lärare, utan är vanliga civila som är tidigare medlemmar i vår nation. De stöttar inspectorn med kunskap och kontakter från näringslivet. Vid behov kan de också tillfälligt representera och ta på sig inspectorns uppgifter under evenemang och möten. Proinspectorerna vid Kristianstads nation är Ola Troedsson och Emma Odsell Jangö.

Annika%20Nitschke%20Pubma%CC%88stare%20(

Proinspector - Ola Troedsson

​Ola Troedsson började sina studier i Lund 1971 och föll omedelbart för Lunds studentliv. Han flyttade till Kristianstads Nation där han bodde många år på korridoren 3S. Under sina år som student hade Ola flera poster på nationen, bland andra ProNotarie, ProQurator och övermarskalk för Snapphanefesten flera år.

När studierna avslutades 1977 och Ola fick sin examen i juridik, började hans framgångsrika karriär både i Sverige och utomlands. Efter olika ledande befattningar inom Perstorp PLM och Brio kom Ola till IKEA, där han arbetade som administrationschef i Asien, investeringschef för leveranser och CIO. Den kanske mest framstående prestationen i Olas-karriär kan dock vara att han under sin tid på PLM år 1986 introducerade den välkända papperskorgen för Lundakarnevalen.

Proinspector - Emma Odsell Jangö

​Emma Odsell Jangö kom till Lund 2003 och landade så småningom vid Kristianstads nation och korridor 2S. Hon hade under sin tid som student flera poster på nationen, bland annat lunch-, kalas- och tandemförman och seniorsledamot. Emma var 2005 en del av quratelet, först som sexmästare och sedan som ProQurator Social. Under åren 2007 till 2009 var Emma verksamhetschef på Akademiska Föreningen. Som sitt sista studentengagemang på heltid var Emma Festmästare i karnevalkommittén för Lundakarnevalen TJUGOTIO.

Emma har sedan dess arbetat inom ideell sektor som i näringslivet, bl.a. som verksamhetsledare för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, en stiftelse som lyfter unga förebilder till att agera med mod, omtanke och handlingskraft, samt som risk- och krishanteringskonsult. Idag arbetar Emma som verksamhetschef för den ideella föreningen Hej främling!. 

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg
bottom of page