top of page
  • Skribentens bildQurator

Kallelse till tredje nationsmötet för våren 2021

Tjo!Härmed kallas samtliga medlemmar av Kristianstads nation till vårens tredje nationsmöte den 27/5 kl. 18:00.


Mötet kommer ske via zoom och för att närvara krävs att du först föranmäler dig. Du gör det genom att fylla i detta formulär. Zoomlänk med instruktioner kommer samma dag som mötet.


Om du önskar att få ut lägesrapporter och bilagor i förväg får du gärna kontakta q@krnation.se

Valberedningens förslag finns publicerade för den som är intresserad. Du kan även ta del av seniorskollegiets nomineringar till ansvarsposter här och quratelets nominerningar till posterna de valberett här.


Vi hörs på mötet!


-----


Tjo!


All members of Kristianstads nation are hereby summoned to the springs thirid nation meeting on the 27/5 at 18:00.


The meeting will take place via zoom and in order to attend, you must first register in advance. You do this by filling out this form. Zoom link with instructions will come the same day as the meeting.


If you wish to receive the reports in advance, please contact q@krnation.se

The Nomination Committee's proposal are available for those interested. You can also find the nominations of possitions of reposibility from the seniors colleges here, and the nominations from the quratel here.


See you at the meeting!


143 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page