SCHOLARSHIPS

Each semester, Kristianstads Nation hands out over 120 000sek in scholarships. Active members at the Nation can apply after a few semesters of involvement. Do you need help with your current studies or do you have a project you would need financial help to carry on? Apply!

Lucia stipendierna

Lucia stipendierna utdelas av Skånska nationen som är Kristianstad nation, Malmös nation, Sydskånska nation och Helsingkrona nation. Nedan visas vilka stipendier som utlyses. Själva blanketten hittar du på skånska nationens hemsida här.  När du lämnar in blanketten ansöker du för alla stipendier . Mer info finns på ansökningsblanketten

The Lucia scholarships are given by the Skånska nationen which is Kristianstad nation, Malmö nation, Sydskånska nation and Helsingkrona nation. Below are the grants that are announced. The application form itself can be found on the Skånska nation website here. When you submit the form, you apply for all scholarships. More information can be found on the application form.

1. LJUNGGRENSKA STIPENDIEFONDEN, ÅRETS RAM 30 600KR

Utdelas till samma stipendiat under två år och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott. 

 

2. SKÅNSKA DAMERNAS, ÅRETS RAM 30 600 KR

1 år, kan förlängas 1 år, sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

 

3. DANIELSSONSKA STIPENDIUM, ÅRETS RAM 39 300 KR

Utdelas till student av Skånska nationerna. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

 

4. SIMRISHAMN MED OMNEJD, ÅRETS RAM 61 800 KR

Utdelas till studerande som minst 2 terminer varit aktiv och äro inskriven i någon av de Skånska nationerna, med företräde för dem som äro eller under sin skoltid har varit hemmahörande i Simrishamns stad, Ingelstads eller Jerrestads härad. Sökes hos Skånska nationernas gemensamma utskott och utdelas av ordförande. Berättigad är stipendiat som ej tidigare tilldelats stipendiet.

5. PERIOIKERNAS STIPENDIUM, ÅRETS RAM 63 000 KR

Utdelas till studerande som åtnjutit undervisning vid läroverk i Lund med dimissionsrätt, med företräde för dem som äro från Torna, Bara eller Harjagers härader, dock ej från Lunds stad. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

 

6. SKÅNSKA NATIONERNAS FLITSTIPENDIER, 5 STIPENDIER, ÅRETS RAM 67 800 KR

Utdelas till student av de Skånska nationerna som i föredömlig anda och med vitsordat engagemang främjat den skånska nationsverksamheten. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

 

Stipendieblanketter finns att hämta på de Skånska nationernas expeditioner. 

Adressera enligt nedan eller lämna in ansökan på Kristianstads Nations expedition.

 

”Luciastipendier”
Kristianstads Nation
Tornavägen 7
223 63 Lund

 

SISTA ANSÖKNINGSTID ÄR TORSDAGEN 6 NOVEMBER KL 19:00

EFTER DENNA TID EMOTTAGES INGA ANSÖKNINGAR. KOM IHÅG ATT POST TAR TID!

 

Frågor hänvisas till Qurator Hugo Lanz på Kristianstads Nation, 046-14 80 18 eller
q@krnation.se
.

Nationstipendierna kommer utlysas snart! 

Under construction

COME AND MEET US!

Tornavagen 7, 223 63 Lund, Sweden

046 - 14 80 18​

Opening hours:

Wednesday 4-5 PM

: Mon, Tue 11-13, Wedn 11-13 & 17-19, Thu 15-17, Fri 11-13

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2020 Kristianstads Nation

Publisher: Petter Hallin

Part of