top of page

DISCIPLINNÄMNDEN

Disciplinnämnden arbetar med inkomna ärenden som exempelvis incidenter, olyckor, klagomål eller annat som hänt på nationen. Nämnden består av Quratorn, Seniors talesperson samt en medlem av Inspectoratet. Disciplinnämnden har totalt tystnadsplikt gentemot andra på nationen och ärendena hanteras under sträng sekretess.

Disciplinnämnden har en mail kopplad till samtliga medlemmar av nämnden. Det går även bra att skriva om ärenden till de enskilda medlemmarna.

10_edited.jpg

Emma Odsell Jangö

ProInspector
emma@jango.se

81.png

Megan Rothwell Guerra

Seniors talesperson
seniorstalesperson@krnation.se

Tora Paulsson

Qurator
q@krnation.se

bottom of page