top of page

SENIORS

Seniors är nationens styrelse och arbetar med nationens långsiktiga mål och strategier för att driva nationen framåt. Seniors är slutligt ansvariga för nationens och dess bokslut.

Om du har några frågor kan du vända dig till vår talesperson eller notarie (seniorstalesperson@krnation.se och seniorsnotarie@krnation.se). Alla medlemmar i seniors har en skyldighet till tystnadsplikt om ärendet kräver det. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor, om något hänt dig eller om du vill ge ett förslag.

9.png

Lovisa Rosberg

10.png

Sten Dellson

11.png

Hugo Hansson

12.png

Elizabeth Johansson

13.png

Dennis Olsson

bottom of page