NATIONEN

Kristianstads Nation fick sitt namn från staden Kristianstad i Skåne. Förr var det obligatoriskt att gå med i nationen som tillhörde din hemstad, men nu är nationen öppen för studenter från hela Sverige och hela världen. En av fördelarna med att vara en skånsk nation kvarstår: solen skiner alltid på vårt hus!

VÅR HISTORIA

Kristianstads Nation skapades år 1890, när den kraftigt växande Skånska Nationen delades upp i 5 nationer. Idag spelar det ingen roll var du föddes när du ska välja nation; alla som går med i Kristianstads Nation är en del av samma familj!

I årtionden har vår gemenskap skapat minnen, delat erfarenheter och välkomnat nya medlemmar som har bidragit till nationens fortsatta historia. Känns det som att alla äldre medlemmar pratar ett språk du inte förstår? Frukta ej, här är ordlistan med alla begrepp du kan tänkas behöva!

Snapphane
Gillis
Krischan
Krischanit
Tuppen
Hans majestäts Ursnapphanen
Snappis
Göingar
Lelles
Lelles

VÅRA VÄRDERINGAR

 
 

Alla våra evenemang, från pub till sport, följer en och samma röda tråd: nämligen att skapa en miljö som främjar och knyter vänskapsband. För att lyckas med detta, har vi skapat värderingar som nationens medlemmar och ansvariga lever efter och som vi hoppas att du kommer att dela!

Vänskap

tillsammans är vi större

Välkomnande

du kan inte hindra solens strålar från att skina

Chill

det finns alltid tid att umgås

Bra mat

inget för folk samman bättre än god mat

Nyfikenhet

alla kan lära sig något av nya möten och delade erfarenheter

 

VÅR ORGANISATION

Nationsmötet

Nationsmötet är nationens högsta styrande organ. Alla medlemmar har rätt att rösta på mötena, som hålls tre gånger per termin. Här väljs representanter, budgeten bestäms och olika rapporter genomgås och granskas. 

Inspectorn och Pro-Inspectorerna

Nationens inspector är Charlotta Johnsson och är ny från och med 2021. Inspectorn är nationens huvudrepresentant, vilket innebär att hen är ordförande på nationsmöten och seniormöten.

Våra Pro-inspectorer, Ola Troedsson och Emma Odsell Jangö, hjälper inspectorn i hens arbete och håller ett extra öga på frågor som rör nationens ekonomi. Pro-inspector kan förklaras som vice inspector.

Seniors och seniorsnotarien

Seniors utgör nationens styrelse. De förbereder motioner innan nationsmötet och ansvariga för de större strategiska besluten för nationen. 

Seniorsnotarien för protokoll under nationsmöten och seniorsmöten och säkerställer att dessa justeras och publiceras. 

Quratelet

Quratelet är nationens operativa grupp och består av tre heltidsposter och fyra halvtidsposter. Dessa är Qurator (100%), ProQurator Ekonomi (100%), Husförman (100%), ProQurator Social (50%), PR-chef (50%), Källarmästare (50%) och Notarie (50%). Det är dessa personer som arbetar mest inom nationen och leds av Quratorn. 

Quratelet leder nationens dagliga verksamhet för att aktivt främja mångfald och jämställdhet, samt även förebygga diskriminering. De utför även de uppgifter och följer de riktlinjer som beslutats vid nationsmötet eller seniorsmötet. 

Förmän

Varje aktivitet hålls av en eller två förmän.

Förmän har ansvar för att:
– alltid göra sitt bästa, samt att utveckla och leda sina jobbare
– ansvarsfullt sköta de resurser som tillhandages av nationen
– tillsammans med ProQurator Social kontinuerligt utvärdera och förbättra sitt arbete
– träna nya förmän
– delta i diverse förmannaaktiviteter

Jobbare

Jobbare hjälper förmännen under nationens aktiviteter/utskott. De kan hjälpa till med allt från matlagning till fotografering. De är oftast medlemmar i nationen, men andra studenter i Lund kan också komma och prova på.

Valberedningen

Valberedningen intervjuar och förbereder alla nominerade för förtroendeposterna, förutom de poster som förbereds av seniors. 

Husstyrelsen

Huset som vi använder, Snapphanegården, sköts av husstyrelsen. Bostadshusets ekonomi sköts separat från nationens. Husstyrelsen består av Inspectorn, Pro-Inspectorn, Quratorn, Husförmannen samt representanter från de olika korridorerna.

Revisorer

Tobias Mörtlund och Mathilda Sörensen jobbar ideellt  som nationens revisorer. De granskar nationens räkningar. 

 
 

Här finns vi!

Telefon: 046-148018 / 070-270 42 21

Adress: Kristianstads Nation, Tornavägen 7, 223 63 LUND

Kontorstider:

Måndag11-13

Tisdag11-13

Onsdag11-13 & 17-19

Torsdag15-17

Fredag11-13

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2021 Kristianstads Nation

Ansvarig utgivare: Petter Hallin

En del av