top of page

HUSSTYRELSEN

Husstyrelsen är Kristianstads nations studentbostadshus högsta beslutsfattande organ som fastslår regler och policys samt arbetsleder husförmannen och huskassören.

SAMMANSÄTTNING

Husstyrelsen består av sex representanter för Kristianstads nations studentbostadshus (KNS), två representanter för hyresgästerna och en representant för nationen. 

Representanter för KNS:

Inspector Charlotta Johnsson, ordförande

Proinspector Ola Troedsson, vice ordförande

Husförman Hanna Grönwall

Huskassör Dennis Olsson

Styrelseledamot företrädande juridisk sakkunskap - VAKANT

Styrelseledamot företrädande övrig sakkunskap - VAKANT

Hyresgästrepresentanter:

Gustaf Waldén

Emma Hägvall

Representant för Kristianstads nation​:

Qurator Anna Vass

 

STADGAR

KNS är en icke vinstdrivande organisation ägd av studenter, för studenter. Vårt mål och uppdrag återfinns i KNS stadgar, som säger att vi ska tillhandahålla lämpliga bostäder för Kristianstads nations medlemmar samt verksamhetslokal för nationen själv. Det är endast Kristianstads nations nationsmöte som kan ändra stadgarna. 

Du finner våra stadgar här:

bottom of page