top of page

STADGAR & POLICYER

VÅRA STADGAR OCH POLICYER

Integritetspolicy

Nationens verksamhet bygger på flera policyer, där integritetspolicyn är en central del.

Säkerhetspolicy

Alla, såväl gäster som jobbare, ska känna att nationen är en säker plats att vistas på.

Alkoholpolicy
Alla ska uppleva att Kristianstads nation bedriver en trygg och medveten alkoholhantering.

Narkotikapolicy
Kristianstads nation har en nolltolerans gällande narkotika. Detta gäller både intern och extern verksamhet, samt i och i närhet av nationslokalerna.

Krishanteringsplan

Krishanteringsplan för Kristianstads nation

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen finns till för att alla på nationen ska känna sig välkomna och trygga

Stadgar för Kristianstads nation

Protokoll och stadgar för Kristianstads nation

bottom of page