STADGAR & POLICYER

VÅRA STADGAR OCH POLICYER

Integritetspolicy

Nationens verksamhet bygger på flera policyer, där integritetspolicyn är en central del.

Säkerhetspolicy

Alla, såväl gäster som jobbare, ska känna att nationen är en säker plats att vistas på.

Alkoholpolicy

Alla ska uppleva att Kristianstads nation bedriver en trygg och medveten alkoholhantering.

Narkotikapolicy

Kristianstads nation har en nolltolerans gällande narkotika. Detta gäller både intern och extern verksamhet, samt i och i närhet av nationslokalerna.

Krishanteringsplan

Krishanteringsplan för Kristianstads nation

Stadgar för Kristianstads nation

Protokoll och stadgar för Kristianstads nation

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Här finns vi!

Telefon: 046-148018 / 070-270 42 21

Adress: Kristianstads Nation, Tornavägen 7, 223 63 LUND

Kontorstider:

Måndag11-13

Tisdag11-13

Onsdag11-13 & 17-19

Torsdag15-17

Fredag11-13

En del av

© 2021 Kristianstads Nation

Ansvarig utgivare: Petter Hallin