top of page

FÖRMÄN

Våra förmän och mästare är en viktig del av nationen. Allt från att ansvara för puben till att hålla i sportevenemang. Det finns något för alla! Intresserad av att bli förman? Hör av dig till Quratelet!

VÄLMÅENDE

BAREN

Vi har just nu en ledig post som barförman
Kontakt: barmastare@krnation.se

Neo Sandström_edited.jpg

Neo Sandström

Barmästare

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

August Bergöö

Barförman

Förmannabilder (2).png

VAKANT

Barförman

Förmannabilder (2).png

VAKANT

Barförman

Förmannabilder (2).png

Vakant

Barförman

Vi har just nu två lediga poster som pubförman
Kontakt: pubmastare@krnation.se

PUBEN

PUBEN

Annami Tapaila

Pubmästare

31.png

Anja Ågran

Pubförman

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Leo Eljfors

Pubförman

Förmannabilder (2).png
Förmannabilder (2).png
Förmannabilder (2).png

VAKANT

VAKANT

VAKANT

Pubförman

Pubförman

Pubförman

Förmannabilder (2).png

Vakant

Förmannabilder (2).png

Vakant

VAKANT

Pubförman

Pubförman

Pubförman

Förmannabilder (2).png

BAK OCH LUNCH

Vi har just nu fyra lediga poster inom Bak och Lunch!

63.png

Hanna Molin

Bak -och lunchmästare

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Aya Nakamura

Lunchförman

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Jimmy Lindström

Lunchförman

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Margarida Meleiro

Lunchförman

Förmannabilder (2).png

Vakant

Lunchförman

25.png

Julia Stark

Bakförman

26.png

Emma Hägvall

Bakförman

Vi har just nu tre lediga poster som sexmästare!

SEXMÄSTERIET

SEXMÄSTERIET

Förmannabilder (2).png
Förmannabilder (2).png

VAKANT

VAKANT

Sexmästare

Sexmästare

Förmannabilder (2).png

Vakant

Sexmästare

SITTNINGAR

Vi har just nu en ledig post som sittningsförman!
Kontakt: sittningsmastare@krnation.se

10_edited.jpg

Mathilda Rosenmüller

Sittningsmästare

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Hendrik Müsel

Sittningsförman

Förmannabilder (2).png

VAKANT

Sittningsförman

Förmannabilder (2).png

VAKANT

Sittningsförman

VAKANT

Förmannabilder (2).png

Sittningsförman

Förmannabilder (2).png

VAKANT

Sittningsförman

VAKANT

Förmannabilder (2).png

Sittningsförman

VAKANT

Förmannabilder (2).png

Sittningsförman

VAKANT

Förmannabilder (2).png

Sittningsförman

VAKANT

Förmannabilder (2).png

Sittningsförman

VAKANT

Förmannabilder (2).png

Sittningsförman

VIERIET

Vi har just nu inga lediga vieri poster!

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Tilda Olsson

Vierimästare

VAKANT

Förmannabilder (2).png

Vierimästare

PR-RÅDET

Vi har just nu inga lediga poster inom PR-rådet!
Kontakt: pr@krnation.se

14.png

Yasmin Mohamud

PR-chef

22.png

Lisa Franzén

Designförman

Lovisa Fridqvist

19.png

Arkivförman

23.png

Hanna Grönwall

Fotoförman

20.png

Rut Larsson

Designförman

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Tilda Olsson

Sociala-medierförman

15.png

Anna Törnkvist

Fotoförman

21.png

Elias Walther Larsson

Designförman

18.png

Peter Sergo

Webförman

NOVISCHERIET

Vi har just nu en ledig post som novischförman!
Kontakt: notarie@krnation.se

Moa Markefjäll

12.png

Notarie

Victor Lindvall

11.png

Novischförman

16.png

Arvid Jonsson

Novischförman

Förmannabilder (2).png

VAKANT

Novischförman

KLUBB

Vi har just nu en ledig post som klubbförman!
Kontakt: notarie@krnation.se

Astrid Paulsson

Hedda Lilja

VAKANT

30.png
Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg
Förmannabilder (2).png

Klubbmästare

Klubbförman

Klubbförman

Förmannabilder (2).png

VAKANT

Klubbförman

Förmannabilder (2).png

VAKANT

Klubbförman

IDROTT

Vi har just nu inga lediga poster inom idrott!

Hugo Hillve

Idrottsförman

Förmannabilder (2).png

VAKANT

Idrottsförman

NATU

Vi har just nu inga lediga poster inom NATU!

27.png

Beata Söderberg

NATU-förman

28.png

Anna Vass

NATU-förman

SPÄÄX

Vi har just nu inga lediga poster inom Spääxet!
Kontakt: spaaxforman@krnation.se

Fredrik Sundt

Spääxmästare

Tamisha Gassheld

Tamisha Gassheld

Spääxmästare

GILLIS

Vi har just nu en ledig post inom Gillis!

9.png

Klara Nordensten

Köksmästare

Emma Öberg

Gillisförman

TVÄTT- OCH VIK

Vi har just nu inga lediga poster som tvätt- & vikförman!

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Oliver Elfving

Tvätt- och vikförman

24.png

Gustav Zachrisson

Tvätt- och vikförman

VALBEREDNING

Vi har just nu inga lediga poster valberedningen!
Kontakt: vbo@krnation.se

10.png

Zoe Mahoney

Valberedningens ordförande

DJ-förman

29.png

Adam Dalskär

DJ-förman

Vi har just nu en ledig poste som DJ-förman

Förmannabilder (2).png

VAKANT

DJ-förman

bottom of page