top of page

FÖRMÄN

Våra förmän och mästare är en viktig del av nationen. Allt från att ansvara för puben till att hålla i sportevenemang. Det finns något för alla! Intresserad av att bli förman? Hör av dig till Quratelet!

VÄLMÅENDE

BAREN

Vi har just nu en ledig post som barförman
Kontakt: barmastare@krnation.se

Neo Sandström_edited.jpg

Neo Sandström

Barmästare

Hugo Hillve

Barförman

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Florenzia Linarez

Barförman

Förmannabilder (2).png

Vakant

Barförman

Anahita Chavan

Barförman

Vi har just nu två lediga poster som pubförman
Kontakt: pubmastare@krnation.se

PUBEN

PUBEN

24_edited.jpg

Lukas Ekberg

Pubmästare

Simon Forslund

Simon Forslund

Pubförman

Moa Markefjäll

Moa Markefjäll

Pubförman

Vanja Strandbrink

Annami Tapaila

Majken Lindblom

Pubförman

Pubförman

Pubförman

Förmannabilder (2).png

Vakant

Förmannabilder (2).png

Vakant

Hanna Lundmark

Pubförman

Pubförman

Pubförman

Förmannabilder.jpg

BAK OCH LUNCH

Vi har just nu fyra lediga poster inom Bak och Lunch!

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Vakant

Bak -och lunchmästare

Förmannabilder (2).png

Vakant

Lunchförman

Förmannabilder (2).png

Vakant

Lunchförman

Förmannabilder (2).png

Vakant

Lunchförman

Förmannabilder (2).png

Vakant

Lunchförman

1_edited.jpg

Cornelia Fjelstrenius

Bakförman

Elin Laike Åsberg

Bakförman

Vi har just nu tre lediga poster som sexmästare!

SEXMÄSTERIET

SEXMÄSTERIET

Förmannabilder (2).png

Vakant

Sexmästare

Förmannabilder (2).png

Vakant

Sexmästare

Förmannabilder (2).png

Vakant

Sexmästare

SITTNINGAR

Vi har just nu en ledig post som sittningsförman!
Kontakt: sittningsmastare@krnation.se

15_edited.jpg

Yasmin Mohamud

Sittningsmästare

10_edited.jpg

Mathilda Rosenmüller

Sittningsförman

Olivia Ingvarsson

Olivia Ingvarsson

Sittningsförman

Tamisha Gassheld

Tamisha Gassheld

Sittningsförman

Joel Takahashi Olsson

Sittningsförman

Linnéa Ekesall

Sittningsförman

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Anja Ågren

Sittningsförman

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Maja Gustavsson

Sittningsförman

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Juan Moreno Poncella

Sittningsförman

Beata Söderberg

Sittningsförman

Fredrik Sundt

Sittningsförman

Förmannabilder (2).png

Vakant

Sittningsförman

VIERIET

Vi har just nu inga lediga vieri poster!

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Mirona Mus

Vierimästare

Emma Öberg

Vierimästare

PR-RÅDET

Vi har just nu inga lediga poster inom PR-rådet!
Kontakt: pr@krnation.se

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Elias Walther Larsson

PR-chef

7_edited.jpg

Lisa Franzén

Designförman

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Rut Larsson

Arkivförman

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Ika Stenman

Fotoförman

11_edited.jpg

Emmy Heiding

Designförman

75.png

Lovisa Fridqvist

Sociala-medierförman

3.jpg

Markus Edberg

Fotoförman

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Alice Åkesson

Designförman

Förmannabilder (5).png

Gustaf Waldén

Webförman

NOVISCHERIET

Vi har just nu en ledig post som novischförman!
Kontakt: notarie@krnation.se

63.png

Hanna Molin

Notarie

64.png

William Åhlén

Novischförman

14_edited.jpg

Karolin Pentelius

Internationell sekreterare

Förmannabilder (2).png

Vakant

Novischförman

IDROTT

Vi har just nu inga lediga poster inom idrott!

1_edited.jpg

Ellen White

Idrottsförman

68.png

Niclas Gerdelius

Idrottsförman

NATU

Vi har just nu inga lediga poster inom NATU!

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Emma Sommer

NATU-förman

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Ivar Lidström

NATU-förman

SPÄÄX

Vi har just nu inga lediga poster inom Spääxet!
Kontakt: spaaxforman@krnation.se

71.png

Zoe Mahoney

Spääxmästare

72.png

Emma Hägvall

Spääxmästare

GILLIS

Vi har just nu en ledig post inom Gillis!

Vakant

Förmannabilder (2).png

Köksmästare

Andreas Sjöberg

Gillisförman

TVÄTT- OCH VIK

Vi har just nu en lediga poster som tvätt- & vikförman!

Tommy Popovic

Tvätt- och vikförman

Förmannabilder (2).png

Vakant

Tvätt- och vikförman

VALBEREDNING

Vi har just nu inga lediga poster valberedningen!
Kontakt: vbo@krnation.se

Fo%CC%88rmannabilder%20(1)_edited.jpg

Mirona Mus

Valberedningens ordförande

bottom of page